info@usselo.com

Ondernemers Netwerk Usselo wil volwassen worden.

Afgelopen periode hebben wij met enige regelmaat bijeenkomsten georganiseerd. Wij willen daarmee graag doorgaan en hebben voor volgend jaar reeds vier bijeenkomsten in de planning.

 1. 25 januari 2016
  Bijeenkomst bij de Bruggertstraat 350, met aan het woord Henk Visser van de Gemeente Enschede over het Dorpsplein in Usselo, Passie voor Tuinen zal op deze avond haar Ervaring en Passie delen, met ondernemers, om samen tot ideeën te komen. Dit allemaal om het dorpsplein in Usselo optimaal te gestalten. En Jos Vanhommerig met Actualiteiten voor ondernemers in 2016.
 2. 2 Mei 2016
  Bijeenkomst met spreker over “Waarom doen mensen de dingen die ze doen en laten ze de dingen die ze laten?”
  Een inspirerende avond met herkenbare situatie voor de ondernemer.
 3. Juni 2016
  Jaarlijkse bijeenkomst met Partner, deze keer in zomerse sferen.
 4. 23 September 2016
  Bedrijfsbezoek in Twente. We laten u inspireren bij een bedrijfsbezoek in Twente.

Wij vinden ook dat het Ondernemers Netwerk Usselo een vaste basis dient te krijgen in de vorm van een stichting en deelnemers die de doelstelling van het ONU onderschrijven.

We hebben ons een doel gesteld.

We hebben onszelf een doel gesteld, om voor 1 maart 2016, een aantal betalende deelnemers te hebben. Wordt dit doel niet gehaald, dan zal er in 2017 geen bijeenkomsten of bezoeken meer worden georganiseerd.

Wat is de doelstelling?

ONU stelt zich ten doel:

De stichting tracht haar doel te bereiken door bijeenkomsten te organiseren en  bedrijfsbezoeken af te leggen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Om dat doel te bereiken is het nodig dat het ONU enige juridische structuur krijgt middels statuten en een bestuur én niet in de laatste plaats voldoende deelnemers waarop gerekend kan worden bij het organiseren van bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Voor het organiseren van bijeenkomsten en/of bedrijfsbezoeken is van belang dat het ONU kan rekenen op een bepaalde omvang middels deelnemers, maar ook dat de vaste kosten van bijeenkomsten of bedrijfsbezoeken kunnen worden bekostigd uit een vaste bijdrage per deelnemer per jaar.

Wij denken dat voor het organiseren van vier  bijeenkomsten of bedrijfsbezoeken circa € 75,00  per jaar per deelnemer van het ONU benodigd is.  Uw bijdragen zullen geheel worden aangewend voor het organiseren van bijeenkomsten.

De vraag nu is: wilt u vaste deelnemer worden met een jaarcontributie van € 75,00  per jaar? Uiteraard zal elk jaar een algemene vergadering plaatsvinden waarin het bestuur zich tegenover u financieel volledig zal verantwoorden.

Aanmeldingsformulier downloaden.

Vul hier je gegevens in om het aanmeldformulier te downloaden. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar info@usselo.com om de aanmelding te voltooien.

Uw naam *

Top